Įvadas

„Aš esu tikrasis vynmedis, o mano Tėvas – vynininkas. … Pasilikite manyje, tai ir aš jumyse pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs bevaisiai, nepasilikdami manyje. Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių; nuo manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti.“ (Jono 15:1,4–5)

Ką Jėzus turėjo omeny šiais žodžiais? Ką reiškia pasilikti Jėzuje? Ar visi, kurie vadina save krikščionimis yra Jame? Ar aš esu Jame? Kuri „Bažnyčia“ yra Jėzuje? Kodėl Jis taip absoliučiai sako, kad be Jo negalime nieko nuveikti? Tokius ir panašius klausimus iškeliame sau skaitydami Šv. Raštą, norėdami suvokti ir išpildyti Jėzaus žodžius savo gyvenime. Savo svetainėje norėtume paskatinti ir Jus skaityti Dievo Žodį, ieškoti Tiesos ir atrasti, koks Dievas yra iš tikrųjų ir kokį gyvenimą norėtų duoti. Taip pat kviečiame patikrinti įvairias nuomones ir teorijas apie Jėzų, jo mokymą, krikščionišką gyvenimą. Norime pasidalinti su Jumis, ką patys atradome besigilindami į Dievo Žodžius ir juos įgyvendindami. Tačiau ne vien tik pasidalinti, bet sulaukti Jūsų atsiliepimų. Norime susipažinti ir bendrauti su kiekvienu, kuris taip pat ilgisi Tiesos, ieško gilių ryšių su Dievu.